Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení uložená místní radě na 8.zasedání MZ dne 8.12.2000

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 4/2000


 k usnesení MZ č. 149 – Zpráva o stavu zdravotnictvípověřuje

*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 31.01.00zajištěním realizace všech navržených opatření, uvedených v příloze materiálu MZ