Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení uložená místní radě na 9. zasedání MZ dne 2.2.2000

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 63/2000


 k usnesení MZ č. 176 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.795/1 v k.ú. Stodůlky


ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 29.02.00


zpracovat návrh sankčních podmínek při neplnění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a předložit radě ke schválení