Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení uložená místní radě na 9. zasedání MZ dne 2.2.2000

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 62/2000


 

k usnesení MZ č.167 – Informace o rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2000

I. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 29.02.00


dopracovat tento návrh do konečné podoby rozpočtu Městské části P 13 dle pokynů MHMP


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.03.00


předložit rozpočet MČ Praha 13 pro rok 2000 ke schválení Místnímu zastupitelstvu Prahy 13 na jeho příští zasedání