Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení uložená MR k usnesení MZ č. 034 – Nákup 7 osobních automobilů pro potřeby MÚ

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 91/1999

 

usnesení  č. 091  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


            ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 07.04.99


 


1. vypsat výběrové řízení a s vítězem podepsat smlouvu na pronájem automobilů


2.   informovat zastupitelstvo o výsledku veřejné zakázky a o tom, jak bylo naloženo     


    s vyřazenými vozidly