Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení uložená MR k usnesení MZ č. 035 – Vybudování lezecké stěny JAKUB v areálu ZŠ Trávníčkova

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 92/1999

 

usnesení  č. 092  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


            pověřuje             

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


KT: 30.06.99


 


zajištěním realizace lezecké stěny JAKUB