Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení uložená MR Rozpracovaná usnesení uložená MR

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 93/1999

 

usnesení  č. 093  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


            pověřuje             

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


KT: 15.03.99


 


ve spolupráci s předsedou zdravotní komise Doc. MUDr. Volným a zdravotní radovou MUDr. Roninovou zahájit neprodleně jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o možnosti rajonizace do Fakultní nemocnice Motol