Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpracovaná usnesení uložené místní radě na 8.zasedání MZ dne 8.12.2000

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 5/2000


k usnesení MZ č. 162 – Výstavba polyfunkčního areálu v prostoru ZPA Jinonicepověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 02.02.00Ing. Bratského dopracováním podmínek souhlasného stanoviska MČ Praha 13 k výstavbě polyfunkčního areálu v prostoru ZPA Jinonice při projednávání E.I.A. a řízení o vydání územního rozhodnutí s tím, že toto stanovisko bude předloženo zastupitelstvu MČ P 13