Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – A/ Prodloužení činnosti člena Kontrolní komise p. Hrušky

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 365/1999

souhlasí


s tím, aby člen Kontrolní komise MR pan Miroslav Hruška obdržel povolení vstupu do budovy MÚ do 15. 7. 1999, aby mohl dokončit vnitřní audit MÚ a předat závěrečnou zprávu