Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé -A/ Žádost fy CUMBER o přizvání do jednání MR

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 447/1999


I. bere na vědomíinformaci o písemné žádosti fy CUMBER o přizvání do jednání MRII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 21.09.99– projednat v “dohadovací komisi” důvod a předmět jednání, požadovaný fou CUMBER


k projednání místní radou


– oznámit neprodleně tento postup fě CUMBER