Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – A. zastupování MČ při územních řízeních

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 59/1999

Souhlasí


s tím, aby zastupováním městské části na jednáních, týkajících se územního řízení, byl trvale pověřen Odbor-kancelář starosty (viz vyhláška HMP, týkající se přenesení samostatné působnosti obce v územním řízení na městské části )