Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – B/ Informace o LSPP

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 448/1999


 
 


 I. bere na vědomíústní informaci starosty o možnosti výkonu LSPP pro občany Prahy 13 ve FN Motol a ústní informaci ZS Ing. Mozra, že smlouva se stávajícím vykonavatelem LSPP fou Pragomedika je stanovena na 2,5 mil. Kč, avšak firma fakturovala 3 mil. Kč


II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 30.09.99

  1. neproplatit fě Pragomedika vyšší částku než určuje stávající smlouva  2. ukončit dle smluvních podmínek vztah s fou Pragomedika a předložit radě návrh na vypsání výběrového řízení na výkon LSPP pro Prahu 13 tak, aby vítězná firma mohla zahájit svoji činnost od 1.1.2000