Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – B. Žádost fy CUMBER o odložení splátky

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 60/1999


 

NESouhlasí


se žádostí fy CUMBER o odložení splátky za movitý majetek ve výši 2 mil. Kč