Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – bezbariérový dům v ul. Kodymova

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 90/1999

 

usnesení  č. 090  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            ukládá       


 

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 09.03.99


 


prověřit možnost zřízení asistenční služby pro tělesně postižené obyvatele bezbariérového domu v ul. Kodymova, zřízeného Magistrátem HMP, zabezpečovanou třemi pracovníky -občany vykonávající civilní službu, což představuje finanční náklady v rozpočtu MČ Praha 13 ve výši 42 tis. Kč/Q.