Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – C/ Nový organizační řád MÚ MČ Praha 13

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 367/1999

I. RUŠÍ

usnesení místní rady č. 170 ze 7. 4. 1998


II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 30.09.99


zpracovat a předložit místní radě nový Organizační řád MÚ MČ Praha 13 se všemi změnami a úpravami