Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – C/ Žádost kontrolní komise MR

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 449/1999

I. bere na vědomí


žádost kontrolní komise tlumočenou předsedou KK Ing. Kricnerem o změnu pořadí kontrolních akcí, schválených MR do konce roku 1999 a o uzavření dohody s M. Hruškou, členem KK na plnění zbývajících úkolůII. Souhlasí

  1. se změnou pořadí kontrolních akcí: 1/ oblast zdravotnictví


2/ správa obecního majetku


3/ daně a poplatky


4/ záležitosti občansko-správní, přestupky


b) s uzavřením dohody s p. Miroslavem Hruškou, členem KK, na dobu od 1.9. do 30.11.1999 s tím, že v případě naléhavé potřeby dodatečně projedná na návrh předsedy KK prodloužení


platnosti této dohody nejpozději do 15.12.1999III. schvalujeměsíční odměnu pro p. Miroslava Hrušku na základě uzavřené dohody ve výši 8 tis. Kč s tím, že k této odměně bude možno přiznat k ohodnocení výsledků práce ještě mimořádnou odměnu ve výši 2 tis. Kč/měs.