Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Dohoda o užívání služebního vozidla

30. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 167/1999

I. bere na vědomí

ústní informaci ZS p. Webera o možnosti odprodeje vyřazených automobilů MÚ MČ P 13 firmě, která na základě výběrového řízení dodala na MÚ nová vozidla, čímž bude snížena pořizovací cena nových aut


II. pověřuje

*


ZS p.Webera


[PEWE]


KT: 31.05.99


odprodejem vyřazených automobilů a podáním informace o uskutečněném prodeji zastupitelstvu ve smyslu jeho usnesení z února 1999


III. Souhlasí


s uzavřením “Dohody o užívání služebního vozidla” na nově pořízená auta pro služební účely s konkrétním uživatelem (starostou, ZS)