Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Dopis Družstva Píškova I

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 103/2000

dopis Družstva Píškova I zaslaný dne 23.2.2000 starostovi Ing. Bratskému


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 31.03.00v součinnosti se ZS p. Weberem zabývat se problematikou uvedenou v dopise Družstva Píškova I