Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Finanční příspěvek na klavírní soutěž

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 157/1999
 


 


 


I. bere na vědomí


ústní informaci starosty o písemné žádosti organizátorů klavírní soutěže o příspěvek městských částí na výdaje spojené s pořádáním soutěže ve výši cca 1000 Kč


II. Souhlasí


s uvolněním 1.000 Kč,- z rozpočtu MČ Praha 13 na nákup putovního poháru starosty Prahy 13 vítězi klavírní soutěže pražské mládeže