Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé: Hospodaření správcovských firem

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 113/1999

 

usnesení  č. 113  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.       bere  na  vědomí             


 


ústní informaci starosty o šetření policie ve věci hospodaření SF


 


     II.     Souhlasí             


 


s tím, aby v této záležitosti byla Městská část Praha 13 zastupována advokátem-odborníkem na trestní právo, který bude pro tuto kauzu vybrán vedením MČ Praha 13