Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Informace o civilní službě

30. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 168/1999

I. bere na vědomí

seznam občanů, vykonávajících civilní službu na území P 13II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 20.04.99v součinnosti s vedoucím Odboru sociální péče PaedDr. Nechvátalem předložit výklad právní normy pro výkon civilní služby ve vztahu k MČ Praha 13