Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – INVESTIA, převzetí objektu

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 182/1999

 


I. bere na vědomí


ústní informaci podanou ZS p. Weberem, že soudní jednání o smíru s fou Investia bylo ukončeno na částce 9 mil.Kč s tím, že JUDr. Kaiser ještě zpracuje návrh na úhradu soudních výloh


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 04.05.99


předložit radě návrh na způsob převzetí objektu býv. školy v Třebonicích a variantní návrh jeho dalšího využití