Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Kabelová televize na Praze 13

05. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 497/1999
 


 I. bere na vědomíústní informaci ZS Ing. Dvořáka o nabídce Fy Dattelkabel na 100%ní pokrytí bytových objektů MČ P 13 STA pro kabelové vysílání TV, které umožní rozšíření základní programové nabídky ze 4 na 6 (včetně zajištění příjmu Infokanálu) při cenové nabídce 26 Kč pro jednoho uživateleII. Souhlasí


se záměrem dle nabídky fy DattelkabelIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 19.10.99a radnímu P. Kuželovi jednat s fou Dattelkabel o výši ceny při rozšíření základní programové nabídky