Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Mimořádný svatební režim

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 258/1999

I. Souhlasí

s tím, aby dne 9. 9. 1999 byl zaveden mimořádný režim pro pořádání svateb: obřady bude vykonávat 9 radních od 9.00 do 9.00 (21.00) hodin (případně i déle) v obřadní síni Hájek


II. ukládá

*


redakční radě STOP


[]


T: 30.06.99


zajistit prostřednictvím STOP, kabelové TV a prostřednictvím dalších sdělovacích prostředků publicitu této akce


III. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 09.09.99


prostřednictvím OSO zabezpečit organizačně celou akci


stránky