Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – oddělení územního rozvoje

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 82/2000

 

I. konstatuje, že

vedoucí odd. územního rozvoje MÚ přestupuje trvale své kompetence


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 29.02.00


projednat tuto výtku místní rady s vedoucí oddělení