Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Odpisy daní

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 15/2000

ukládá*


Starostovi


[STAR]


T: 31.01.00vyvolat jednání s Finančním úřadem pro Prahu 5 a 13 za účelem využití možností odpisů daní ve prospěch obce (městské části), případně policie