Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – oprava basketbalových košů na hřišti u ZŠ Fingerova

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 104/2000

ukládá*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 14.03.00uložit vedoucí odboru životního prostředí zajistit opravu basketbalových košů na hřišti u ZŠ Fingerova