Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé : Oslavy přijetí ČR do NATO

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 114/1999

 

usnesení  č. 114  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


            Souhlasí             


 


s uvolněním částky 20 tis. Kč z rozpočtu MČ P 13,určené na uspořádání oslav přijetí České republiky do NATO, které se uskuteční dne  12.3.1999