Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – rozdělení kompetencí starosty a jeho zástupců

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 259/1999

I. Souhlasí

s rozdělením kompetencí starosty a zástupců starosty, které je uvedeno v příloze zápisu a je


jeho nedílnou součástí


II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 01.06.99


zapracovat změny kompetencí do novely Organizačního řádu MÚ MČ Praha 13


III. ukládá

*


VO kanceláře zastupitelstva


[IVSV]


T: 01.06.99


zajistit oznámení kompetencí starosty a jeho zástupců v časopise STOP, na internetové MÚ a kabelové TV