Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Rozestavěný objekt OC Nové Butovice

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 45/2000

I. bere na vědomí


informaci o devastaci rozestavěného objektu OC Nové Butovice a nebezpečí s tím spojenéII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 01.02.00projednat s majitelem objektu zabezpečení ostrahy a aktuální stav stavebního řízení. O výsledku informovat radu na jejím příštím zasedání.