Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Ulice Sárská/křižovatka u OD Globus

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 158/1999
 


 


 I. bere na vědomíústní informaci RNDr. Gregara o pojmenování ulice “Sárská” bez souhlasu naší městské části (původně naše rada schválila pojmenovat tuto ulici “Moselská”) a její chybnou specifikaci lokality (v jedné části “Stodůlky”, ve druhé “Třebonice”) s tím, že tato ulice měla původně sloužit pouze k dopravní obsluze OD


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 06.04.99prověřit kolaudační rozhodnutí v oblasti křižovatky Globus a ulice Sárská (Kopanina) , zda obsahuje podmínku označení této ulice značkou “Dopravní obsluze průjezd povolen”