Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé: Vybudování parkoviště u dálnice

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 116/1999

 

usnesení  č. 116  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.       bere  na  vědomí             


 


ústní informaci RNDr. Gregara o nabídce p. Hrdličky na zbudování parkoviště na jeho vlastní


náklady na pozemku u dálnice


 


            NemÁ NÁMITEK          


 

proti záměru vybudovat parkoviště na náklady navrhovatele, pokud tento záměr neodporuje majetkoprávním a dalším normám.