Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé: Vysílání kabelové televize

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 117/1999

 

usnesení  č. 117  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.       bere  na  vědomí             


 


informaci starosty o zahájení pravidelného vysílání Prahy 13 na kabelové televizi


     II.     Souhlasí             


 


s uvolněním částky 50 tis. Kč z rozpočtu MČ MP 13, která by do 30. 6. t.r. pokryla nejnutnější náklady spojené s vysíláním. Technicky by mělo vysílání zajišťovat   studio  “AV Park” se svojí technikou a programově starosta ve spolupráci s redakční radou a redakcí STOP