Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé: Žádost o finanční příspěvek-společnost HOMINI

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 115/1999

 

usnesení  č. 115  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     Souhlasí             


 


s uvolněním částky 60 000,- Kč z rozpočtu MČ P13  jakožto dočasné finanční výpomoci společnosti HOMINI vratné do 1.9.99


 


     II.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.03.99


 


uvolnit finanční prostředky na dočasnou výpomoc společnosti HOMINI z rozpočtu MČ P 13


 


     III.     pověřuje             

*


Starostu


[STAR]


T: 31.03.99


 


ve spolupráci s Ing. Kricnerem jednat o  požadavcích společnosti HOMINI v sociální komisi ZHMP s cílem uplatňování všech požadavků obyvatel bezbariérového domu Kodymova u vlastníka a provozovatele tohoto domu, tj. u  Magistrátu hl.m.Prahy, resp. ZHMP