Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – žádost o užívání loga MČ Praha 13

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 529/1999


 
 


 Souhlasís užíváním loga Městské části Praha 13 sportovním oddílem “KOTELNA”