Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Změna spádového území interních pacientů- Krizový plán pro zajištění provozu LSPP

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 43/2000

bere na vědomí


informaci zdravotního rady MUDr. Roninové


a/ o změně spádového území interních pacientů MČ Praha 13 do FN MOTOL s účinností od


4.1.2000


b/ o zajištění provozu LSPP v případě jeho náhlého ukončení fou Pragomedika


– jiným vhodným subjektem /FN Motol, Lípa Centrum…)


– naší vlastní LSPP