Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Změna textu smlouvy o výkonu správy nemovitostí

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 632/1999
 


 


 (původní text usn. č. 632 je revokován usnesením č. 189 z 5. schůze rady – 6.3.2001)