Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé – Změna v kontrolní komisi

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 304/1999
 


 
jmenuje


členem kontrolní komise p. Miroslava Hrušku