Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 20/1999

 
~0


A.


Převod historických pozemků


 


 


~2          usnesení  č. 020.  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999       


            pověřuje             

*


Starostu


[STAR]


KT: 15.02.99


 


předložit Radě ZHMP návrh na schválení záměru využití historických pozemků v oblasti budoucího Západního Města pro výstavbu komunikací a inženýrských sítí s tím, že tyto pozemky budou převedeny ze státu na obec Praha, která je  na  základě žádosti svěří MČ P 13


 


 
~0


B.


Odměna pro tajemníka MÚ za úspěšný průběh komunálních voleb


 


~2          usnesení  č. 021  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


            schvaluje          


 


odměnu pro tajemníka úřadu za úspěšný průběh komunálních voleb 1998 ve výši, uvedené v příloze tohoto usnesení.