Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé A/ Poskytnutí přístřeší Janě Kuthanové

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 400/1999

Souhlasí


s poskytnutím ubytování přístřeší pí Janě Kuthanové v ubytovně MČ Praha 13 Heranova na 3 měsíce