Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Různé B/ Pronájem bytu pí Uramové

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 401/1999


ukládá*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 31.08.99realizovat nejbližší možný pronájem obecního bytu o velikosti 3+1 na území Prahy 13 ve smyslu Zásad pro pí Uramovou, zaměstnankyni MÚ Praha 13, neboť nebylo možno zrealizovat


pronájem dle usnesení MR č. 352 ze dne 29.6.99