Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Schola Pragensis 2000

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 71/2000

I. Souhlasí


s účastí Městské části Praha 13 na výstavě Schola Pragensis 2000 a s rozsahem expozice naší MČ s tím, že ZŠ Mezi Školami bude prezentovat i stáž amerických studentů na MČ P 13


II. schvalujesmlouvu s firmou Digital Image Studio, s.r.o. na komplexní zajištění expozice MČ Praha 13 na výstavě Schola Pragensis 2000 s tím, že tato firma bude spolupracovat s dalšími subjekty dle návrhu radního VostárkaIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.03.00a) zabezpečení této akce dle důvodové zprávy včetně převodu finančních prostředků cca


280.000,- Kč z rozpočtové skupiny 6 – 6409 do skupiny 3 – 3113


b) v následujícím roce se pokusit získat výhodnější plochu výstaviště pro expozici Prahy 13