Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Seniorská obálka

21. 10. 2019
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0446/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.10.2019

USNESENÍ číslo UR 0446/2019 ze dne 21.10.2019

6. Seniorská obálka

Rada městské části

I. schvaluje

spolupráci MČ Praha 13 s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuci Seniorské obálky pro občany městské části Praha 13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení