Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Seznam bytových domů pro třetí etapu PBF

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 181/1999 


 

Souhlasí

se zařazením dalších bytových domů , svěřených MČ Praha 13, do třetí etapy PBF dle tabulky, předložené ZS p. Weberem, a to dle varianty III, tj. celkem 345 bytových jednotek