Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Seznam občanů vykonávajících službu při MÚ Praha 13

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 148/1999
 


 


 
I. bere na vědomíinformaci o výkonu civilní služby při Místním úřadu MČ Praha 13II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 06.04.99JUDr. Černé, pověřené výkonem funkce, předložit radě aktuální seznam občanů, vykonávajících civilní službu pro MČ Praha 13. Zároveň prověřit, který odbor místního úřadu má v kompetenci problematiku výkonu civilní služby a na základě jaké právní normy jí tato problematika přísluší