Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Skončení nájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, výpovědí z nájmu a dohodou

28. 08. 2023
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0351/2023

Dokumenty ke stažení