Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Kuncova 2573/3a, Praha 5

06. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 0536/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0536/2021 ze dne 06.12.2021

19. Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Kuncova 2573/3a, Praha 5

Rada městské části

I. bere na vědomí

výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání – klubovna – v objektu Kuncova 2573/3a podanou nájemcem Jóga v denním životě, Praha, z.s., IČO 00459976, výpovědní lhůta najemní smlouvy č. S/093/025/0220/N/2006 z 01.06.2006 činí 3 měsíce a skončí dnem 31.01.2022

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty informovat spol. Jóga v denním životě Praha, z.s., a správce spol .IKON, s r.o., o tomto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení