Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek -VOS “Dodávka školního nábytku pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450”

12. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 370/1999 

schvaluje


členem komise pro posouzení a hodnocení nabídek na VOS “Dodávka školního nábytku pro ZŠ Klausova 2450 a ZŠ Mezi školami 2322” p. Mošovského místo JUDr. Černé a Ing. Fialy, kteří mají dovolenou. (Zasedání komise se koná dne 16.7.1999 v 10.00 hod.)