Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Složení slibu zvolenými členy Zastupitelstva

01. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 2/1998

KONSTATUJE


že všech 27 členů MZ složilo slib člena zastupitelstva