Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Služební cesta starosty do New Yorku

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 96/2000

I. Souhlasí

se zahraniční služební cestou starosty MČ Ing. Petra Bratského a radního RNDr. Gregara na Columbia university do New Yorku v USA, jejímž účelem je nezbytná konzultace a korekce prací na projektu “Open City – JZM”, které se v současné době realizují a budou se dokončovat již v USA .II. Souhlasís tím, aby z rozpočtu MČ, z částky 85.000,- Kč, která byla na realizaci tohoto projektu uvolněna usnesením č. 010 z 1. schůze MR ze 4. 1. 2000 a nebyla zatím vyčerpána, byly uhrazeny náklady na služební cestu pro 2 osobyIII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 25.04.00podat MR zprávu o výsledku služební cesty