Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna části obec. pozemku par. č. 1245/1 za pozemek manželů Rychterových par. č. 1245/43 vše k.ú. Stodůlky

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 120/1999
 


 


I. Souhlasíse směnou části obecního pozemku par. č. 1245/1 o vým. cca 8 m2 za pozemek manželů Rychterových par. č. 1245/43 o vým. 8 m2 (vše k.ú.Stodůlky) s podmínkou, že veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí manželé RychteroviII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 15.10.99prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměrIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.11.99předložit starostovi Ing. Bratskému k podpisu směnnou smlouvu